Nové menu a další novinky na SkyCloudu

Tuto aktualizaci jsme věnovali opravě chyb a hlavně vylepšení dosavadních systémů/úloh a od toho se odvíjí i novinky. Nováčci si mohou od dnešního dne užít témeř okamžitou generaci vybraného ostrova a pro stávající hráče jsme si připravili opravy chyb i vylepšení.

Rychlé generování ostrovů

Největší změnou v této aktualizaci SkyCloud serveru je bezesporu generování ostrovů a vše kolem toho. V předchozích aktualizacích jsme totiž vylepšovali úlohy, které se starají o mazání neaktivních ostrovů, generování nových ostrovů a tím jsme zdaleka nekončili.

Dosud bylo generování nových ostrovů relativně jednoduše, pokud byla nalezena lokace ostrova, která se již nevyužívá (starý ostrov po hráči, kterému byl ostrov smazán), tak se provedlo reálné smazání tohoto ostrova (bloků apod.) a na tom samém místě se vygeneroval ostrov nový. To ale znamenalo, že nováčci mohli čekat i  5 minut, než se celý tento proces dokončí.

Nově generování ostrovů probíhá zcela jinak a všechny lokace jsou již předem vyčištěné. To znamená, že hráči jen vygenerujeme ostrov podle typu (v řádu několika sekund) přemístímě ho na ostrov a následně měníme biom. Nový hráč tak může hrát doslova okamžitě.

Změněna úloha pro změnu biomu na ostrově

Pokud měníte biom na celém ostrově příkazem /is setbiome, vidítě nově v notifikační liště kolik procent ještě zbžvá do dokončení.

Nové menu k ovládání spolupráce

Využíváte spolupráce na ostrově? Pak je tato novinka hlavně pro vás. Nyní můžete vidět všechny aktuální spolupracovníky v přehledném menu příkazem /is ři /is menu. Ovládání spolupráce se nachází ve stejném menu jako ostrovní skupina a nabízí několik možností.

Nejen že vidíte všechny aktuální spolupracovníky na vašem ostrově, můžete je ale jednoduchým kliknutím také kdykoliv vyhodit případně přizvat další hráče.

Opravena chyba v zobrazení hranice ostrova

V případě, kdy jste měli velikost ostrova v sudém počtu (50, 100, 150 apod.) zobrazovala se vám hranice ostrova o jedne blok blíže, než je skutečná velikost ostrova. To bylo opraveno a nyní se již zobrazuje správně.

MrFiliper
27.05.2020 v 20:34
SkyCloud