Novinky v obchodování na SkyCloud serveru

Měsíce trvalo, než jsme se k tomu co vás snad trápilo nejvíce, dostali. Nyní pro vás máme první aktualizaci obchodníků, která s sebou nese výraznou změnu v celkovém fungování obchodníků a to především ve výkupu itemů. V následujících týdnech se můžete těšit na další velké aktualizace obchodníků, budeme k tomu ale potřebovat vaší odezvu.

Co jsme měli za problém? To asi každý ví...

V posledních měsících jsme řešili stížnosti od vás, že se vám nelíbí aktuální systém výkupu itemů u obchodníků a bude třeba jej změnit. Nejdená se ale o lehký krok jak už z hlediska technického, tak toho provozního. Jakákoliv chyba nám v budoucnu může zdevastovat ekonomiku na serveru, a to by jsme nechtěli. Proto jsme přišli s následujícím nápadem, který se nám zdál, jako nejlepší ze všech.

Obchodníci doteď fungovali na bázi celého serveru, byly porovnávny nabídky u ostatních obchodníků, jejich výkupní ceny a vaše reakce na zvýšení/snížení poptávky po daných výkupech itemů. Vše fungovalo tak jak jsme si představali, dokud se server trošku nerozrostl a jeden hráč bych schopen prodat vše, co obchodník nabízel. Zvýšením poptávky obchodníka by však nebylo řešením, jak spustu lidí navrhovalo, bylo třeba vymyslet něco, co bude závislé na celé ekonomice serveru, ale zároveň né takovým způsobem, aby ovlivňovalo to, kdo a co si kdy bude moci u obchodníka prodat.

Nové fungování obchodníků a jejich výkupu

Dnešním dnem se systém výkupu u obchodníků mění a je primárně závislý na jednom hráči, ale zároveň má přesah do globální ekonomiky na serveru. To celé vyřeší problém, že jeden hráč mohl prodat všechny itemy obchodníkovi a na ostatní již nic nezbylo. V principu to funguje tak, že každý z hráčů na serveru má určitý podíl na serveru a obchodník tvoří nabídky přímo danému hráči. To v praxi znamená, že každý z vás bude mít od obchodníka jiné nabídky na výkup itemů.

To, zda-li po vás bude obchodník chtít vykoupit některý z nabízených itemů bude zálež hlavně na vás. Je zde opět spoustu faktorů, které mohou nabízené množství itemů snížit, zvýšit, nebo nabídku dokonce kompletně smazat. Nikdy se však nestane, že budete muset zápasit s ostatními hráči, aby jste prodali alespoň nějaké itemy obchodníkovi. Je zda ale také malý přesah do globální ekonomiky na serveru, což nám nad celým systémem zajistí kontrolu právě proti nějakému šílenému výkyvu ekonomiky na serveru.

Nápady do budoucna a vaše názory

V tuto chvíli máme hotovou první fázi změn obchodníků, kdy jsme nutně potřebovali vyřešit výkup itemů, který brzdil všechny hráče na serveru. Zároveň ale v tomto novém principu fungování funguje pouze a jen výkup itemů. V tomto principu by jsme chtěli zavést i změnu ceny u výkupních a prodejních itemů a přidat tento nový princip nabízených výkupů i do prodejních itemů. To v praxi bude znamenat, že nebudete některé bloky nakupovat po jednom ale po několika kusech.

Buďte ale prosím trpěliví a změny nečekejte v řádech dní. Všechny změny je třeba před nasazením důkladně protestovat a následně vyladit za provozu. Proto prosíme všechny hráče SkyCloud serveru, aby se zapojili do vývoje a na náš discord přidávali připomínky a podněty k vylepšení obchodníků. My se je samozřejmě budeme snažit realizovat, pokud nám to alespoň trošku bude dávat smysl a bude to možné.

V následujících dnech a týdnech budeme aktuální systém výkupu ladit, právě vaše připomínky nám mohou pomoci k tomu, jak obchodníky nastavit tak, aby to bylo pro všechny nejlepší.

MrFiliper
11.05.2020 v 14:11
SkyCloud